Dr. Mohd. Shakir Khan

Assistant Professor (Physics)

Qualifications

B. Sc. Degree (Physics)

Dr. BR Ambedkar University, Agra, India

M. Sc. Degree (Physics)

Dr. BR Ambedkar University, Agra, India

M. Phil. Degree (Applied Physics)

Aligarh Muslim University, Aligarh, India

Ph.D. Degree (Applied Physics)

Aligarh Muslim University, Aligarh, India

Contact Details

+966594321925

[email protected]

إحصائية الموقع

عدد الصفحات: 45

البحوث والمحاضرات: 38

الزيارات: 6919